Rregulla të pjesëmarrjes në Festivalin Kënga Magjike 2022

Këngët që do të marrin pjesë në “Kënga Magjike 2022” do të dorëzohen pranë TV Klan vetëm në datat 23 dhe 24 Maj 2022. Pas kësaj date, asnjë këngë nuk do të regjistrohet nga Komisioni i Pranimeve.

Këngët duhet të jenë origjinale, të padegjuara më parë dhe të krijuara enkas për “Kënga Magjike 2022”

Këngët e paraqitura në “Kënga Magjike 2022” nuk duhet të jenë të gjata më shumë se 4 minuta.

Në festivalin Kënga Magjike, mosha e artistëve interpretues është deri 65 vjeç.

Në Festivalin “Kënga Magjike 2022”, artistët interpretues këndojnë “Live” në të dyja fazat e festivalit. “E Diela Shqiptare” dhe “Netët Finale” në skenën ku do zhvillohet Festivali, mbi bazën orkestrale të regjistruar më parë. Në bazën orkestrale lejohen vetëm zërat shoqërues (backvocals) dhe jo linja vokale e zërit solistik.

Këngët pjesëmarrëse në “Kënga Magjike 2022” u nënshtrohen kontratës së bashkëpunimit mes Producentit të Festivalit dhe artistëve pjesëmarrës, që kanë të drejta të firmosin mbi pronesinë e këngës, ose në emër të producentëve të tyre.

Këngët duhet të jenë të paraqitura në Compact Disc, usb, email, si produksion i përfunduar, shoqëruar nga teksti përkatës dhe baza muzikore.

Këngëtarët që marrin pjesë për herë të parë, materialin e shoqërojnë edhe me një foto.
Këngët që nuk seleksionohen në festival mbeten të lira per t’u shfrytëzuar nga ana e artistëve.

Një interpretues ka të drejtë të interpretojë vetëm një këngë konkurruese në Festival.

Studiot e prodhimit dhe autorët janë të lirë të paraqesin këngë palimit në Festivalin “Kënga Magjike 2022”.

Këngët e pranuara do të paraqiten në fazën e parë në programin “E Diela Shqiptare”. Këngët e kualifikuara, më pas paraqiten në fazën e dytë: në netët finale të Kënga Magjike 2022.

Artistët interpretues janë në dispozicion të datave që i komunikon produksioni televiziv për interpretimin e këngës në një nga të dielat e fazës së parë, 18 Shtator – 20 Nëntor 2022 si edhe në netët finale në rast kualifikimi, përfshirë ditët e provave, xhirimeve të ndryshme për festivalin, etj. nga data 18 – 27 Nëntor 2022

Në “Kënga Magjike 2022” artistët duhet të kenë parasysh se në një nga momentet e votimit, ata vetë do të votojnë hapur dhe këngëtarët do t’i deklarojnë vetë votat e tyre në natën finale.

Produksioni i Festivalit, për artistet që jetojnë jashtë kufijve tokësore të
Shqipërisë, merr përsipër shpenzimet e qëndrimit dhe ushqimit në Tiranë, vetëm për ditët e komunikuara nga produksioni, ku artisti duhet të paraqitet për fazën e parë dhe në rast kualifikimi – në të dytën.
Produksioni i Festivalit nuk merr përsipër asnjë shpenzim tjetër, përveç artistit titullar që interpreton këngën.

SIPAS KATEGORISË BIG

Në kategorinë “Big” bëjnë pjesë artistët që kanë kënduar në këtë kategori në netët finale dhe gjysmëfinale të Festivalit Kënga Magjike nga Edicioni 1999 deri 2015, por me kusht që të kenë patur aktivitet artistik në vijim. Gjithashtu në “Big” bëjnë pjesë edhe artistet të cilët kanë marrë pjesë në netët Finale nga viti 2016 e në vijim.

Në kategorinë “Big” bëjnë pjesë: Vetëm fituesit e vendit të parë në: “X Factor”, “The Voice”, “Top Fest”, “Mam Po Ti”, fituesit e 3 çmimeve të para të Festivalit të Këngës në RTSH, ose artistët të cilët kanë dalë 2 vite rresht në Finale të Festivalit të Këngës në RTSH.

Në kategorinë “Big” bëjnë pjesë artistët të cilët kanë një karrierë të spikatur dhe të pandërprerë për më shumë se 10 vite me koncerte Live si titullare dhe jo si mbështetës para se të këndojnë artistë të famshëm, gjithashtu të kenë marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme në programet më të rëndësishme televizive dhe programe të veçanta të dedikuara enkas për ta në Televizionet Kombëtare, që të kenë këngë të realizuara vetëm për ta, të njohura dhe të vlerësuara nga publiku. Për të studiuar të gjitha këto elemente, do të mblidhet një Komision i Veçantë i cili vlerëson nëse artisti plotëson të gjitha këto kërkesa për të qënë në Kategorinë “Big”.
Në kategorinë “Big” bëjnë pjesë artistët, të cilët Juritë e Festivaleve i kualifikojnë direkt artistët nga New Artist në Big.

Nëse artistët e rinj, kanë fituar apo fitojnë për dy edicione festivali të drejtën për të votuar në netët gjysmëfinale përkrah artistëve “Big”, ata kalojnë automatikisht në kategorinë “Big” për Edicionin e rradhës dhe përgjithmonë.

Në kategorinë Big bëjnë pjesë ata artistë të cilët kanë një aktivitet të pasur interancional, ose që kanë fituar një nga 3 çmimet e para në një aktivitet të rëndësishëm ndërkombëtar, të transmetuar në një nga kanalet televizive të shtetit ku transmetohet.

Në kategorinë “Big” bëjnë pjesë të gjithë artistët e Kategorisë New Artist, të cilët interpretojnë në Natën Finale të një prej Festivaleve Kënga Magjike, sipas sistemit të votimit.
Produksioni i Festivalit Kënga Magjike, ka të drejten fakultative të zgjedhë një nga këngët e çdo Edicioni, për ta kaluar në Natën Finale duke e futur emrin në një zarf në përfundim të Natës së 2.

Juria e Festivalit vendos edhe në bazë të votimeve në Internet se cilët artistë të Kategorisë Big kalojnë në 2 Netët Gjysmëfinale.

NEW ARTIST

Në kategorinë “New Artist”, bëjnë pjesë të gjithë artistët nga mosha 16 – 40 vjeç.

Në kategorinë “New Artist”, bëjnë pjesë të gjithë ata të cilët nuk plotësojnë kushtet e pjesëmarrjes në Kategorinë “Big”, por që kanë dëshirë të marrin pjesë në “Kënga Magjike 2022”.

Kategoria “New Artist”, paraqesin këngt përpara jurisë në Fazën e parë e cila zhvillohet brenda programit “E Diela Shqiptare”. Në rast kualifikimi për më tej, Juria e kësaj kategorie, do të shpallë artistët të cilët do të kalojnë në mbrëmjet GjysmëFinale.

Në Natën GjymëFinale 1 dhe Natën GjysmëFinale 2 artistët e Kategorisë “New Artist” do të vlerësohen përsëri nga Juria, e njëjta e fazës së parë. Kjo Juri vendos se cilët artistë kanë të drejtë të votojnë dhe të votohen për në Natën Finale.

Në rast se një artist i kategorisë “New Artist”, e fiton 2 herë statusin për të votuar, atëherë ai automatikisht fiton përgjithmonë statusin e kategorisë “Big”.

Pavarësisht votimeve të vetë artistëve, Juria e Katëgorisë “New Artist”, ka të drejtë t kalojë në Natën Finale, vetëm artistin fitues të Kategorisë “New Artist”.

Juria ka të drejtë t’u japë artistëve të Kategorisë “New Artist”, statusin e përhershëm të kalimit në Kategorinë “Big” edhe në rastin kur nuk votohet nga kolegët artistë. Kjo nëse ndodh, do të deklarohet në Natën Finale.

Pas Festivalit, “Kënga Magjike” duke parë votimet e artistëve dhe duke analizuar performancat në skenë, Produksioni i Festivalit ka të drejtë fakultative çdo vit të japë statusin “Big”, vetëm për një ose dy nga artistët e kategorisë “New Artist”.

Nëse një këngëtar New Artist merr pjesë në duet apo trio me një artist Big, pavarësisht nga kjo, kur ai të konkurrojë në edicionet pasardhëse, ai do të jetë sërish në kategorinë New Artist deri në një vendimarrje të jurisë.

Juria e Festivalit vendos në bazë edhe të votimeve në Internet, se cilët artistë të Kategorisë New Artist kalojnë në Netët Gjymëfinale.

INTERATIONAL ARTIST

Në Kategorinë Big dhe New International Artist, vlejnë të gjitha rregullat e artistëve sipas rregullores së kategorive në faqen zyrtare të Kënga Magjike.

Këngët e paraqitura nga artistët e huaj në Kënga Magjike 2022 janë ose këngë të reja të krijuara enkas për Festivalin Magjik, ose këngë të cilat mund të jenë të publikuara në YouTube apo platforma të tjera digjitale që nga data 1 Janar 2022.

Nëse kënga pjesëmarrëse është publikuar më parë, pra që nga data 1 janar 2022 e më pas, ajo mund të ketë marrë pjesë në gara e festival kombëtare të vendeve përkatëse, por jo në konkurse e festival ndërkombëtare të muzikës në Europë dhe Botë.