New Artist
Gent Disha
Ma ke bo

Gent Disha is one of the young singers who was launched for the first time at the music festival “Jeho”. But the hit, the most beautiful song, was the one entitled “I swear”, a song composed and orchestrated by Kledi Bahiti, making it rank exclusively in first place. This experience served as a springboard for his music career. Gent Disha, has graduated from art high school and is currently studying at the University of Arts. From a young age he was known for his talent, beautiful voice and the way he managed to interpret different vocals and in addition different songs. Comes for the first time in the Magic Song, as part of the New Artist category, with the song “Ma ke bo”.

New Artist
Gent Disha
Ma ke bo

Gent Disha është një nga këngëtarët e rinj i cili u lançua për herë të parë në festivalin e muzikës “Jeho”. Por hiti, kënga më e bukur, ishte ajo me titullin “Betohem”, një këngë e kompozuar dhe orkestuar nga Kledi Bahiti, duke bërë që të renditej eksluzivisht në vendin e parë. Eksperiencë kjo që shërbeu si trampolinë për karrierën e tij muzikore. Gent Disha, ka përfunduar liceun artistik dhe aktualisht ndjek studimet në Universitetin e Arteve. Që në moshë të vogël ai u dallua për talentin e tij zërin e bukur dhe mënyra se si arrinte të interpretonte vokale të ndryshme e përpos kësaj dhe këngë të ndryshme. Vjen për herë të parë në Kënga Magjike, si pjesë e kategorisë New Artist, me këngën “Ma ke bo”.